วันที่ 16 ก.พ.61

1. ฝึกท่อง Vocabulary English
1. Low
2. Fast
3. Slow
4. Quick
5. High
 

2. คำศัพท์ไทย
1.ไม้เสียบ
2.ย่ำเท้า
3.กระติก
4.เต้นระบำ
5.ผมทรงน้ำพุ

6.อ้าปาก

7.ก้อนหิน

8.รอบดึก

9.ฟักไข่

10.อดทน

3.บันทึกประจำวัน
4.ฝึกท่องสูตรคูณ
5. Science workbook page 68 - 69
6. อ่าน Let's go unit 7

Last modified: Friday, 16 February 2018, 03:02 PM