การบ้านช่วงปิดเทอมของชั้น ป.3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. ใบงานจิตสาธารณะ

2. ใบงานcleaning up ทักษะชีวิต

(สิ่งที่สามารถช่วยคุณพ่อ คุณแม่ทำได้ในขณะอยู่บ้านช่วงปิดเทอม)

3.ใบงาน Healthy food Good Health


4. อ่านหนังสือนอกเวลา (สองภาษา)

- บันทึกลงใน สมุด Home Reading

(สรุปความรู้ลงในช่อง comment)


5. ฝึกท่องบทอาขยานหลัก ป.4

- พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

- สยามานุสสติ

6. อ่านหนังสือภาษาพาที ป.4

- สรุปใจความของเรื่อง เป็น Mind Map

(ในสมุดแบบฝึกหัดเรียงความหรือสมุดภาษาไทย1 เล่ม)

7. บันทึกความดี

8. ฝึกทำ Math Worm UP(วันละ1ชุด)

9. อัดคลิปวีดิโอ

- ท่องสูตรคูณ แม่ 2-12 ขึ้นไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ท่องบทอาขยานหลัก ป.4

1.พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

2.สยามานุสสติ

(ส่งมาที่ไลน์หรือ E – Mail ของคุณครูประจำชั้น)

คุณครูธิดารัตน์(ID:prigkaew)

T.Jonathan(ID:porleyjonathan)


เรื่องแจ้งให้ทราบ

- 16-28 ก.พ. = ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/61
- 1 มี.ค = ปิดภาคเรียน
- 12-23 มี.ค.= เรียน Pre-Summer
- 16 มี.ค. = รับผลการเรียน
- 26 มี.ค. - 28 เม.ย. = เรียน Summer Link
- 9-16 เม.ย. = หยุดสงกรานต์
- 16 พ.ค. = เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/61
Last modified: Monday, 5 March 2018, 07:54 AM