การบ้านปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

รายการการบ้านที่แนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุกๆวันในช่วงวันหยุดติดต่อกันโดยให้ทำเป็นรายวันเพราะนักเรียนลืมง่าย หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกลงใน Home Reading อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย
ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนได้จัดสรรเวลาให้นักเรียนได้ทบทวนทุกๆวัน พร้อมเซนกำกับให้ด้วย ทั้งนี้มิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ นอกจากเป็นปัญหาหงุดหงิดใจเมื่อต้องมาเร่งทำเมื่อใกล้เปิดเทอม และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกมส์ เพราะเป็นการใช้เวลาว่างที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีนักเรียนไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่คุณครูประจำชั้น

รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. อ่านหนังสือนอกเวลา พร้อมทั้งบันทึกลงใน Home Reading ของ ป.3 ได้เลย
2. ใบงานจิตสาธารณะ
3. ใบงานทักษะชีวิต Cleaning up (สิ่งที่นักเรียนช่วยผู้ปกครองทำได้ในขณะอยู่บ้านช่วงปิดเทอม)
4. ใบงานเกษตร
5. ใบงานพาพ่อแม่ไปทำบุญที่วัด(วันมาฆบูชา)
6. ทำ Math Warm Up ป.3 วันละชุด
7. ฝึกอ่านในหนังสือภาษาพาที ป.3 บทที่ 1-5
8. ฝึกท่องสูตรคูณแม่ 2 - 12 เป็นภาษาอังกฤษ
9. ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ "Alphabet - Chant- A-Z"
10. ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ "Let's go"
11. ฝึกท่องบทอาขยาน "" และ ""
ที่(www.teeratadakm.net)
12. ฝึกท่อง Nursery Rhymes "
""
และ "" ที่(www.teeratadakm.net)
13. ฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่(www.teeratadakm.net)
14. หนังสืออ่านนอกเวลา 30 เล่ม ชั้น ป.3


เรื่องแจ้ง

- 16-28 ก.พ. = ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/61
- 1 มี.ค = ปิดภาคเรียน
- 12-23 มี.ค.= เรียน Pre-Summer
- 16 มี.ค. = รับผลการเรียน
- 26 มี.ค. - 28 เม.ย. = เรียน Summer Link
- 9-16 เม.ย. = หยุดสงกรานต์
- 16 พ.ค. = เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/61สิ่งที่ต้องเตรียมไปโรงเรียนทุกวัน
1. Utensil Box
2. Homework
3. TT.Smart Card
4. อุปกรณ์การเรียน
5. ชุดแต่งกายที่ถูกต้องตรงวัน
6. นาฬิกาข้อมือ
7. ผ้าเช็ดหน้า
8. กระดาษทิชชู่(สำหรับผู้หญิง)

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 04:31 PM