ให้นักเรียนดาวน์โหลด ตัวอย่างใบงาน ตามลิงค์ข้างล่าง และปรับแก้ตามคำสั่งในใบงาน แล้วแนบไฟล์ (attach file) ส่งครูประจำชั้น

ตัวอย่างใบงานทักษะชีวิต ใบงานที่ 1 คำสั่งที่ 1 (Life skill worksheet 1) ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างใบงานทักษะชีวิต ใบงานที่ 1 คำสั่งที่ 1 (Life skill worksheet 1) ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างใบงานทักษะชีวิต ใบงานที่ 2 คำสั่งที่ 2 (Life skill worksheet 2)


Email ครูประจำชั้น
-----
ป.6
ครูธารินี บัวมา nuch.tarinee@gmail.com

------
หมายเหตุ
นักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 ให้ upload ไฟล์ใบงาน ส่งในวิชาการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วย

Last modified: Friday, 17 March 2017, 08:07 AM