โครงงานรักบ้านเกิด (My Beloved Home Town Project) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3